Nordmenn har fallande tillit til styresmaktene

foto