Fire av søkjarane vil ikkje ha namnet sitt offentleggjort. Det er ein frå Langevåg (49), ein frå Ålesund (47), ein frå Loddefjord (25) og ein frå Ørje (alder ikkje oppgitt). Dei søkjarane som er kjende er: Bent Arild Grytten (54), rådmann i Lærdal, men frå Ålesund. Øystein Jarl Johansen (53), kommunalleiar frå Larsnes John Breivik (42), arbeidande styreleiar frå Ålesund Jann Kirsten(48), polititenestemann frå Danmark Jan-Kristian Janson (46), rådgjevar frå Volda Ivar Edmund Bakken (45), ingeniør frå Halsanausten