Grunnen er ikkje at Statens vegvesen markerer Earth Hour, men straumen har gått i Eiksundtunnelen. Det gjorde han i tre-tida i ettermiddag (laurdag).

Dei jobbar framleis med å få retta feilen. Mørkret fører til redusert framkommelegheit gjennom tunnelen.