(NPK-NTB): Det viser nye tal frå Medisinsk fødselsregister frå Folkehelseinstituttet.

Mens den gjennomsnittlege alderen for førstegongsfødande var 23,1 år i 1967, då registreringane starta, var den auka til 29 år i fjor. Dette har i hovudsak samanheng med færre fødande under 25 år og ei stigning i delen mellom 25 og 34 år. Samtidig har delen førstegongsfødande 40-åringar meir enn tredobla seg i same periode. Mens det i 1967 var 0,6 førstegongsfødande over 40 år, var det 2 prosent i 2016, viser tala.

Nord-Trøndelag har dei yngste førstegongsfødande med ein gjennomsnittleg alder på 26,8 år, etterfølgt av Finnmark og Nordland (27,3 år), Telemark (27,8 år) og Hedmark (27,9 år).

Oslo (31,1 år), Akershus (29,6 år) og Buskerud (29, 1) har i snitt dei eldste førstegongsfødande.