UDI har inngått treårig avtale med mottaket i Ulstein

foto