Sambandet har fått namnet Rovdefjordsambandet - og Vestlandsnytt melder at saka skal til politisk behandling i Sande kommune. I tilrådinga frå rådmannen heiter det at ordførar og rådmann skal førebu ei selskapsdanning som skal gi høve til både offentleg og privat deltaking. Samtidig vil Sande kommune melde seg inn i selskapet Kystvegen Ålesund-Bergen. Rådmannen opplyser at Rovdefjordsambandet skal inngå i ein kystnær ferjefri stamveg saman med Hareid Fastlandssamband sine planar om tunnel til Sula og Ålesund. Rådmannen i Sande finn det naturleg at dette samferdselsprosjektet bør vere eit aksjeselskap, ein modell som gjer det lettare å samle både private og offentlege medlemer. I tillegg til dei to fylkeskommunane bør kommunar frå Bremanger i sør til Ålesund i nord delta i selskapet, som i første omgang bør ta sikte på ein aksjekapital på minimum 2 millionar kroner.