Tverrpolitisk liste i Hareid hadde møte tysdag kveld. Willy Nesset varsla då at han ikkje er aktuell for ein ny runde. Han vil no konsentrere seg om firmaet sitt. Den same meldinga kom Dag Bjåstad med. Og Anders Riise, leiar gjennom alle dei 16 år, måtte innrømme at han kan vere på veg inn på lista til eit politisk parti. Kva parti dette er, vil han ikkje røpe. Eg har fått spørsmål frå to ulike parti. Det eine var litt meir formelle enn det andre, svarar han. Riise stadfester at han har sagt seg ville til å vere listetopp, og at han då også er ordførarkandidat. Men det er nominasjonsnemnda i partiet som bestemmer kva plass eg skal ha, understrekar han. Han peikar også på at det er viktig å ha ein ryddig prosess overfor Tverrpolitisk liste. Det skal gjennomførast eit årsmøte der han skal gå av som leiar, og på dette møtet skal det også avgjerast om lista skal avviklast.

Brakval i 1992

Tverrpolitisk liste vart stifta til kommunevalet i 1992. Pådrivarar var Einar Holm og Anders Riise. Lista gjorde eit brakval, og fekk inn heile 9 representantar i kommunestyret. Verken før eller seinare har noko parti hatt så mange representantar i Hareid kommunestyre. Einar Holm sat som ordførar frå Tverrpolitisk liste både i første og andre periode. Lista hadde 5 representantar i andre periode. Men i tredje periode var det direkteval på ordførar, og Holm tapte for Gunn Berit Gjerde. I inneverande periode sit altså Tverrpolitisk liste med 3 representantar i kommunestyret. Med så mange representantar og over så pass mange år har vi har hatt ualminneleg stor innverknad på hareidspolitikken, meiner Anders Riise. Inkludert Willy Nesset, som i eit år vikarierte som ordførar for Gjerde, har Tverrpolitisk liste hatt ordføraren i 9 år. Eg synest Willy Nesset har gjort ein god jobb både som varaordførar og ordførar, understrekar Riise. Først om eit par veker vil det bli endeleg avgjort om Tverrpolitisk liste skal leggjast død eller ikkje. Leiinga skal no ha ute følarar om der er andre personar som kan tenke seg å ta over. Men Riise innrømmer at det er mykje som tyder på at 2007 blir slutten for lista.

Håper det ikkje blir lister for særinteresser

Også Anders Riise har høyrt rykte om at det er folk som har ute følarar for ei bygdeliste. I tilfelle dette stemmer håper han at det ikkje blir ei liste med reine særinteresser. Til dømes skule, eldreomsorg eller eigedomsskatt. Tverrpolitisk liste har ikkje vore ei liste for særinteresser. Vi har prøvd å vere balanserte, både når det gjeld kjønn og i det å jobbe for eit tverrsnitt av gode saker i alle krinsane. Anders Riise vedgår at skulesaka har vore ei belastning - også for Tverrpolitisk liste. Men Riise vil ikkje bruke uttrykk som gravlegging av Tverrpolitisk liste. Og han ser ikkje bort frå at lista kan få sin renessanse om nokre periodar. Lista kan kanskje blomstre opp att. Du kan aldri vere trygg på ein sovande bjørn. Om nokre periodar kan det vere at partia treng seg ein oppvekkjar, melder han.