Ein har ingenting å tape på å søke seg læreplass i ei bedrift etter to år med yrkesfaglege studium, understrekar Goksøyr.

Treng gode folk

Goksøyr peikar på at alle er ulike, og for nokre er det heilt rett å gå vidare på skule og ta allmennfagleg påbygging, men dette høver slett ikkje for alle. Sjølv har ho sett mange døme på skuleleie ungdommar som ville hatt godt av å kome seg ut av skulen og inn i arbeidslivet nokre år. Ein anna fordel med læreplass er at kommunane på Ytre Søre Sunnmøre treng gode folk, både no og i framtida, så sjansane for å få jobb vidare er sjølvsagt til stades. Dei faga som skrik mest etter lærlingar no er: IKT driftsfaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget, omsorgsarbeidarfaget og institusjonskokkefaget. Ho trur òg der vert nokre ledige plassar innan kontorfag og aktivitørfag framover.

Effektiviseringsjag

Korleis trenden er i årets opptak er det for tidleg å seie noko om, men Goksøyr er spent på resultatet. Ho meiner det er ei hektisk verd vi lever i, og dette påverkar ungdommane sine val. Mange synast det tek for lang tid å fyrst skulle ta to år som lærling før ein kan gå inn på allmennfagleg påbygging og få studiekompetanse. Studiekompetanse må ein ha for å kunne søke seg vidare på høgskular og universitet. Goksøyr understrekar at ho synast ikkje det er farleg å bruke to år på utdanning når ein er 18 år, og har heile livet framfor seg. Eg er sjølvsagt for at folk skal ha god allmennkunnskap, men eg synast ikkje det er vekkasta å vere lærling. Begge deler har stor verdi både for samfunnet og den enkelte student, poengterer ho. Når ein fyrst har fått fagbrev, så har ein allereie eit yrke og ein kan få seg jobb vidare.

Fleksibelt

Ifølgje Goksøyr oppmodar fylket ungdommen til å søke læreplass. Du risikerer ingenting med å plassere læreplass på fyrsteval i søknadsskjemaet, fortel Goksøyr. Ho har vore i kontakt med Møre og Romsdal fylke, og fylket er fleksible når det gjeld læreplassar. Dersom ein vel læreplass, og enten ikkje får tilbod om lærebedrift, eller ombestemmer seg og ikkje vil vere lærling likevel, så har ein høve til å bytte til allmennfagleg påbygging.