Butikkeigarane planlegg eit 3000 kvadratmeter stort forretningsbygg på den tidlegare tomta til sportsbutikken. Bygget skal ha butikk i første etasjen og kontor i etasjane over. For å gi rom til ombygginga flytta G-Sport Hofseth ut i mellombels lokale i sommar. Etter planen skulle byggeprosessen starte i haust. Grunnen til at byggestarten vart utsett, er at eigarane valde å køyre ei ny bodrunde etter at finanskrisa starta. Dette har tatt litt tid, men no er alt klart for byggestart på nyåret.