(NPK): Skatteetaten gjorde onsdag 4,9 millionar skattemeldingar tilgjengelege for privatpersonar og næringsdrivande. Meldinga er førehandsutfylt, men ikkje nødvendigvis ferdig, understrekar skatteetaten. Visse opplysningar må du sjølv passe på å få med.

– To av dei vanlegaste er inntekter frå eigedom og utanlandsforhold, seier skattedirektør Hans Christian Holte.

– Vi tar imot stadig meir informasjon om finansielle verdiar i utlandet, men dette er ikkje alltid førehandsutfylt i skattemeldinga. Vi har heller ikkje nok informasjon om utleigeinntekter til at vi kan fylle det inn for deg, seier Holte.

Det kan elles vere grunn til å sjekke om du har rett på ulike typar frådrag, til dømes for pendlarutgifter.

Fristen for å levere skattemeldinga er 30. april for privatpersonar og 31. mai for næringsdrivande. Lønnsmottakarar og pensjonistar treng ikkje å levere skattemeldinga viss det ikkje er gjort endringar.