50 år sidan hareidsskuta «Melshorn» berga 21 mann ved New Foundland

foto