Håper prisen gir kraft til å også nytte nynorsk i det vidare arbeidet