Ordføraren peikar på at golfbana i Hovdemyrane ligg i eit svært idyllisk område, i gåavstand til Snipsøyrvatnet. Ho trur det for mange golfinteresserte kunne bli endå meir attraktivt å innta golfbanen, dersom det i nærleiken fanst ein overnattingsstad der heile familien kunne trivast. Og det trur ho mange kunne gjere i dette området. Tenk å kunne ta inn i ei hytte eller eit hus like ved Snipsøyrvatnet. Få låne seg ein kano, fiske litt eller gå turar i det fine terrenget, ivrar Gjerde. Oppmodinga hennar går til grunneigarane i området. Ho trur eit utleigetilbod kunne bli ei fin attåtnæring.