Målgruppa for dagen er PPT, barnevern og sosialkontor, helsestasjonar, legar, vaksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, ungdomsinstitusjonar, barnehagar, barne- og ungdomsskular og høgskule. På fagdagen vil professor Anne Inger Helmen Borge halde føredrag. Ho er utviklingspsykolog med fokus på barns utvikling. Det er ho som mellom anna har lansert omgrepet "løvetannborna". Fagdagen er lagt til Ivar Aasen-tunet i Hovdebygda i Ørsta kommune.