Vinnarar denne gongen var Bjørn Marø, Hareid - Kjersti Røyset Topphol, Hareid og Stig Hole, Ulstein. Dei får kvar sitt spekekjøtlår i premie. I år kom det inn 54 kupongar.

Eit interessant utviklingstrekk ved tevlinga er at stadig fleire sender svara sine digitalt.

Samanliknar vi med dei to føregåande åra, så har forholdstalet e-post:brevpost utvikla seg slik:

2009: 2,1

2010: 2,5

2011: 3,1