Den nye eigaren av oppdrettsanlegget ved Haggardsnesetutanfor Alme, Salmar Organic AS, har søkt om å få endra løyvet frå torsk tillaks.

Søknaden er tidfesta 11. juli i år. Selskapet har fråfør hand om konsesjonar som dei ønskjer å knyte til lokaliteten ved Alme. Deter  snakk om 3120 tonn biomasse.

Fylkeskommunen har funne søknaden å vere i orden ogber no Hareid kommune snarast, og i samråd med søkjar, legge søknaden ut til offentlegettersyn i fire veker.