Pensjonert brannsjef i Volda, Svein Arnesen, meiner planane om å la E-39 gå gjennom Eiksundsambandet må parkerast for godt.

- Tunnelen er bygd som fastlandssamband med Søryane og slett ikkje som E-39, seier Arnesen til avisa Møre.

Han meiner mellom anna at viftene i tunnelen ikkje er kraftige nok til å takle til dømes ein trailerbrann av den typen som oppstod i Gudvangatunnelen i sommar.

Arnesen peikar også på faren for at tunge køyrety skal få varmgang i bremsene på veg ned mot botnen av tunnelen.