I tillegg til ein god del pengar inneheldt veska både nøklar og bankkort. Bankkorta er sperra. Politiet har ingen mistenkte i saka.