Når ein ikkje kan sjå det ein treng for å høyre

foto