Brudefølgje på ski. Eit humoristisk julemotiv teikna av Wilhelm Larsen Foto: Damm / Nasjonalbiblioteket Foto: Wilheilm Larsen / Damm / Nasjonalbiblioteket

Nissestrekar i kunsten

Vi har danna oss eit inntrykk av korleis nissen ser ut gjennom forteljingar i ord og bilete. I eventyr og overtru er han ein sentral figur, men også i kunsten har den vesle fjøstassen fått utfalde seg med nissetrekane sine.