"Rettslokalet i Volda er det som er minst tilpassa effektiv og moderne domstolsdrift"