I papirutgåva at Vikebladet Vestposten laurdag kan ein lese om pågåande telefonseljarar som kom med feilaktige opplysningar for å få selt måleutstyr for radongass. Forbrukarrådet har vore borti liknande saker tidlegare.

- Nokre har fått faktura utan å inngå ein avtale. Andre har bestilt og betalt, men aldri fått måleinstrumenta. Vi har også hatt eksempel på at sjølve innsalet er for drøyt og nokre har fått beskjed om at målinga er lovpålagt, noko som ikkje er tilfelle, fortel Roger Helde, regiondirektør for Forbrukarrådet Midt-Norge.

Helde har desse råda til forbrukarar:

* Bestrid urettmessige inkassokrav og krev at seljar kan dokumentere at det har vore inngått ein avtale.

* Dersom ein seljar seier at noko er lovpålagt, så må han også kunne dokumentere at det stemmer. Forbrukarar bør også sjekke dette sjølve.

* Seljaren må gje forbrukarar vesentleg informasjon og eit ferdig utfylt angrerettskjema.

* Bruk angreretten.