Ruth Eva Sollie, som i år vart tilsett som ny sokneprest iHareid, skal ha si første gudsteneste i embetet i morgon søndag 18. august.

Ho har elles no hatt si første arbeidsveke i den nye kyrkjelyden.

Også den nye ungdoms-/ og prostipresten Kristian Myklebust,som er Ruth Eva Sollie sin ektefelle, har hatt si første arbeidsveke idistriktet. Han skal ha si første preike under friluftsgudstenesta i Alskleiva søndag25. august. Seinare same dag er det ordinasjonsgudsteneste for Ruth Eva Sollie.