I den nye stillinga i Fotball Media AS skal Hallbjørn Saunes ha det overordna redaksjonelle ansvaret for innholdsproduksjon tilknytta medierettane i norsk fotball. Saunes skal sørge for at Fotball Medias produksjon og redaksjonelle produkt held høg kvalitet, heiter det i pressemeldinga. Hallbjørn Saunes begynte i TVNORGE i 1994. Han startet som vaktsjef i nyheitene, og har frå 1996 og fram til i dag vore redaksjonssjef og nyhetsredaktør. Hallbjørn har i tillegg hatt ansvaret for samarbeidet med totalt 21 lokal-TV-stasjoner, Royal League (2004-2007), og han har vore redaktør og ansvarlig for OSLO-TV frå 2003.