(NPK-NTB): – Dette er eit tydeleg signal til resten av skule-Noreg. Stadig fleire elevar er slitne etter karakterpress på vidaregåande, og seier dei ønsker seg eit annleis år før vidare studiar. Utan både karakterar og eksamenar evner folkehøgskulane å gi elevane lyst og motivasjonen til å lære vidare, seier informasjonsrådgivar for Folkehøgskulane Marit Asheim.

7.640 elevar begynte på dei 80 folkehøgskulane som finst i Noreg i 2017. Det er ein vekst på 2 prosent frå førre skoleår.

– Elevveksten dei siste åra er tydeleg tale frå norske ungdommar: Vi trenger folkehøgskulane! No håper vi også regjeringa synleggjer dette i utforminga av sitt statsbudsjett for 2018, seier Asheim.

Ho opplyser at både KrF, Venstre, SV og Senterpartiet under valkampen i år valkamp lovde å jobbe for auka middel til folkehøgskulane.