Rår hareidsfolk til å unngå hurtigbåten i rushtida