- Reiselivsnæringa i området skal bli meir tilgjengeleg

foto