Det er manuell dirigering gjennom Selvågtunnelen i ettermiddag (tysdag).

Grunnen er tunnelarbeid.

I dag har Statens vegvesen sett opp autovern mellom hovudvegen og gangvegen i Selvåg.