Statistisk Sentralbyrå la denne veka ut tala for skatteinngangen her i landet. Den lokale skatteinnkrevjinga er gjerne ein god målestokk for den økonomiske aktiviteten i gjeldande kommune. Og i så måte har Ulstein i løpet av dei ti siste åra passert Herøy, Haram og Ørsta - og har no den største næringsaktiviteten i fylket - etter dei tre byane. I fjor hadde Møre og Romsdal fem kommunar med over 1 milliard i skatteinngang: Ålesund, Molde, Kristiansund, Ulstein og Herøy. Her er lista over dei 10 største skatteinnkrevjarkommunane. I parentes plassering på lista og innkravd sum i millionar kr. i 1999: 1 (1) Ålesund 4.874 (2.581) 2 (2) Molde 2.840 (1.562) 3 (3) Kristiansund 2.066 (916) 4 (7) Ulstein 1.201 (448) 5 (4) Herøy 1.061 (508) 6 (6) Ørsta 912 (470) 7 (5) Haram 856 (476) 8 (8) Sykkylven 761 (443) 9 (9) Fræna 718 (425) 10 (-) Volda 688 (380) * Ut av lista: Sunndal.