Vi stilte følgjande spørsmål til lesarane: "Bør Trudvang på Hareid rivast?".Litt over halvparten, 134 stemmer - eller 50,6 prosent, vil bevare det gamle ungdomshuset, medan 40,4 prosent vil rive. Dei resterande 9 prosentane veit ikkje kva som er best å gjere med Trudvang. Denne veka - veke 12 - stiller vi følgjande spørsmål: "Treng vi fleire butikkar i Ulsteinvik?".