Det kom inn 229 stemmer, og fleirtalet - 61,1 prosent - meiner kvinnedagen, 8. mars, har utspelt si rolle. 33,6 prosent seier nei, medan 5,2 prosent ikkje veit kva dei skal meine om saka. I veke 11 stiller vi følgjande spørsmål: "Bør Trudvang på Hareid rivast?"