foto
Helsar på havsvaleunge: Ingar Støyle Bringsvor helsar på ein havsvaleunge. I løpet av hausten vil ungen miste dei grå duna og få ei svart og kvit fjørdrakt. Foto: Svein Arne Orvik.

Holebuarane på Stadhavet