Sterkt kritiske til innsparingar i ambulansetenesta

foto