Det var Willy Nesset som leia formannskapsmøtet som gjekk imot tilrådinga frå rådmannen om å leige det tidlegare Vådalhuset i Hareid sentrum til dagsenteret Sanzibar. Vi gjorde det i første rekke fordi vi meiner det er rett å vurdere fleire alternativ. Både fordi kommunen har eit økonomisk ansvar, og fordi vi vil at dagsenteret skal få eit best mogleg lokale, forklarer han. Nesset reagerer på oppslaget med Eldbjørg Ertesvåg, lokallagsleiar i NFU Vestre Sunnmøre lokallag, som i eit oppslag i Vikebladet Vestposten 20. februar gir uttrykk for at dagsenteret lever eit bortgøymde liv i tredje etasje på Sparebankbygget. Dagsenteret har hatt dette lokalet i mange år, og så vidt eg veit har ingen klaga på lokalet før no, seier Nesset. Han opplyser at i saksutgreiinga stod det ingen ting om at Sanzibar skulle drive butikk- og kafe i Vådalhuset. Det er ei opplysning som har kome til i ettertid. Pleie- og omsorgssjefen lagar i desse dagar ei ny vurdering om framtidig plassering av dagsenteret. Det kan godt hende at resultatet blir at Vådalhuset er best eigna. Det viktige for formannskapet var å vurdere det opp mot andre alternativ. Og Eldbjørg Ertesvåg har truleg også rett i at det i reguleringsføreskriftene står at første etasje skal nyttast til forretning, service og handverk. Då passar det sjølvsagt også med ein butikk og kafe som Sanzibar driv. Nesset understrekar at formuleringa om "reversering av den positive handelsutviklinga i Hareid" må stå for butikkgruppa i Hareid næringsforum si rekning. Ingen i formannskapet har sagt noko slikt.