- Vi har all-time high på anbudsrutene i antall passasjerar i september, fortel kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Richard Kongsteien.

94157 passasjerar benytta seg av kortbanenettet som Widerøe opererer på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Forrige rekord var i oktober 2009, med 93 504 passasjerar.

- Det er flott å sjå vekst på reiser i distrikta, fortel Kongsteien.

– Veksten viser oss at vi har satsa riktig når vi har jobba for å øke kvaliteten og senke prisane på produktet vi tilbyr. Vi er blant verdas mest punktlige selskaper, og klarer med en kombinasjon av gode tilbod og et stabilt produkt å tiltrekke oss både jobbreisande og folk som reiser i fritidssamanheng, fortel Richard Kongsteien.

Samtidig er veksten ein god indikator på at næringslivet veks og busetning er stabil i distrikta, seier Kongsteien.

Anbudsflygningen skjer på oppdrag fra Staten, og lysast ut kvert tredje år. Staten bestemmer kvar og når det skal flygast på anbudsnettet, og kva billettpris selskapet kan ta for flyreisa. Inntektene er for lave til at nokre flyselskap kan betjene desse rutene aleine, og derfor betaler staten flyselskapa eit månedleg beløp mot at flyselskapa forplikter seg til å fly rutene i henhold til statens krav.