Det Høgre-leiaren sitt første møte med fiskerikommunen. På programmet står både bedriftsbesøk, fiskarmøte og partimøte. Ordførar Arnulf Goksøyr (H) fortel til Vestlandsnytt at Solberg særleg er ute etter å få synspunkt frå fiskebåtreiarane i samband med at regjeringa skal legge fram forslaget sitt til strukturordning rundt påsketider.