foto
Tyske styrkar i kamp i nærleiken av Lillehammer i april 1940. Foto: Bundesarchiv / Erich Borchert

Soldat for ein dag