Klokka 19.32 onsdag vart Eiksundtunnelen på rikveg 653 stengd i begge retningar grunna ein minibuss som ifølgje Vegtrafikkopplysinga på telefon 175, hadde fått motorhavari.

Statens vegvesen har rekvirerte bergingsbil som skulle få minibussen ut av tunnelen.

Klokka 20.05 opna tunnelen att for trafikk.