Akuttplasseringer i barnevernet, tiltaksutvikling, kompetansestyrking og samarbeid vil være sentrale tema på konferansen, der også Bufetats ulike tiltak i området vil bli presentert. Det vil også bli orientert om planene for bygging av en ny sentralinstitusjon i Olsvika i Ålesund. Fra Bufetat, region Midt-Norge deltar bl.a. regiondirektør Jonny Berg, avdelingsdirektørene Stig Svendsen og Sissel Fjelnset, områdeleder Sunnmøre, Bård Henriksen og undertegnede på konferansen.