Rådmann Hans Jakob Sandanger ber Ulstein kommunestyre godkjenne ei auka ramme på 450 000 kroner i året for to år. Pengane skal gå til å styrke oppvekst- og kulturadministrasjonen. Rådmannen er uroa over presset som leiar og tilsette ved etaten slik det er og meiner at det mellombels og/eller varig må tilførast midlar til å styrke etaten. Saka skal opp i formannskapet i dag, før ho går vidare til kommunestyret.