Framstegspartiet har i dag to stortingsrepresentantar frå Møre og Romsdal. Oskar Grimstad fekk 2.-plassen under nominasjonsmøtet i Ålesund i helga - og er dermed inne på det mange vil meine er ein "sikker" plass. Nominasjonsmøtet gjekk som venta: Harald Tom Nesvik frå Ålesund tok seg av 1.-plassen, medan Oskar Grimstad frå Hareid vart nr. 2. På 3.-plass kom partiet si første kvinne - Mette Hanekamhaug frå Molde.