Forskotterer tippemidlar – vil ha nytt kunstgras på plass innan utgangen av november

foto