Ein av fire har for dårleg helse til førstegongsteneste