Så mykje får kommunane kompensert for høge straumprisar i vinter