foto
Diakon: - Folk skal vite at dei kan kome hit og snakke om dei ønskjer nokon å snakke med. Her er ope kontor, seier diakon Karine Sæter. Og ja, ho er svigerdottera til Eli Leine Sæter, som tidlegare arbeidde som diakon i Ulstein sokn. Og det var svigermora som først sa til Karine at ho kunne passe som diakon. Foto: Ingvild Aursøy Måseide Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Den nye diakonen