foto
Hal i og dra: Store kveilar med plasttauvverk og plastleidningar blir dregne opp frå sjøkanten til parkeringsplassen på Stor-Alme.

– Vi må rydde verda!