Parkeringsplassen er privat, så det er regionvegkontoret som avgjer saka. Uttalen frå politiet ligg ved.