Tussa fekk konsesjon for både Dalegjerdet kraftverk og Standal kraftverk i april 2008 - begge på Standal. Men Naturvernforbundet klaga på konsesjonen til Dalegjerdet kraftverk på grunn av store fritidsinteresser i området. Dalegjerdet kraftverk vil utnytte eit fall på 200 meter i Fladalselva ned mot Sætreelva. Kraftverket vil ha ein installert effekt på 2,1 MW og ein årleg produksjon på om lag 6,3 GWh. Standal kraftverk vil ha inntak i Sætreelva rett nedanfor utløpet av Dalgjerdet kraftverk, og utnytte eit fall på 250 meter. Standal kraftverk vil ha ein årsproduksjon på 20,2 GWh.