Berre Holstad og Marianne Overå er kumulerte på lista. Der er 14 representantar frå Hareid sentrum, 7 frå Bigset, 4 frå Hjørungavåg og 2 frå Brandal. 12 av dei 27 på lista er kvinner, nokre av dei forholdsvis unge. Jon Mindor Gjerde som sit i kommunestyret denne perioden, er heilt ute av lista. 1. Hans Gisle Holstad 2. Marianne Overå 3. Terje Dalsøren 4. Ingvild Aakervik 5. Idar Kaldhol 6. Siv Marit Kaldhol 7. Audun Slotterøy 8. Oddfrid Kleppe 9. Odd Einar Bigset 10. Hege Tretnes 11. Sindre Breivik 12. Eva Giskeødegård 13. Ronald Korsnes 14. Ragnhild Strømmegjerde 15. Jostein Haanes 16. Jan Bigset 17. Paul Sandanger 18. Elsa Bårslett 19. Bernhard Harkjerr 20. Hagny Brandal 21. Stian Brandal 22. Andreas Grimstad 23. Steinar Løseth 24. Borgny Jensen 25. Endre Johan Ose 26. Sylvi Bakke 27. Aud Marte Grimstad