Det vart tilkalla luftambulanse, som henta den skadde til sjukehus. Politiet kjenner ikkje til omfanget av skaden.